pokyny

HI TEC sprint cup, 3. závod žebříčku A, závod systému Ranking s koeficientem 1,08
5. závod Jihomoravské ligy

a

Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)
Veřejný závod žákovských a veteránských štafet

Brno – Bystrc, 26. května 2007
Zbraslav, okres Brno - venkov, 26. května a 27. května 2007

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY ZÁVODY

Datum:26. a 27. května 2007 (sobota a neděle)
Poř. orgán:Český svaz orientačního běhu
Poř. subjekty:Vysokoškolský sportovní klub MZLU v Brně, o.s, oddíl orientačního běhu (HI – TEC sprint cup, žebříček A - sprint, 5. závod Jihomoravské ligy – sobota 26.5., Český pohár štafet, Česká liga klubů, veřejný závod štafet – neděle 27.5.)
KOB Moira Brno a BETA URSUS Orienteering (Český pohár štafet, Česká liga klubů, veřejný závod štafet –sobota 26.5.)
Systém ražení:Elektronický systém SportIdent – jeden čip nesmí být v jednom závodě použít dvakrát. Při poruše systému ražení použijte náhradní mechanické ražení do k tomu určených políček na mapě a informujte o tom rozhodčího v cíli, kterému rovněž předejte svoji mapu ke kontrole. Každý závodník provede na startu (u štafet i ve vstupu do předávacího prostoru) vynulování a kontrolu čipu. V cíli je povinen nechat si odečíst údaje z SI čipu do počítače.
Předpokládané časy vítězů:dle platného Soutěžního řádu, s výjimkou sobotních štafet, kde platné Prováděcí předpisy stanoví směrné časy 120 min pro H21 a 105 minut pro H18, D18 a D21
Výsledky:budou průběžně vyvěšovány na informačním zařízení v centrech
Funkcionáři:
Sprint sobota 26.5.2007
ředitel:Emil Bauer
hlavní rozhodčí:Marek Petřivalský, R1
stavitel tratí:Zdeněk Mazal, R2
Štafety sobota 26.5.2007
ředitel:Libor Adámek, R2
hlavní rozhodčí:Marek Petřivalský, R1
stavitel tratí:Pavel Ptáček, R2
Štafety neděle 27.5.2007
ředitel:Vladimír Dokoupil
hlavní rozhodčí:Marek Petřivalský, R1
stavitel tratí:Jaroslav Dokoupil, R1
Ubytování:U prezentace obdržíte ubytovací poukazy na objednané ubytování ze soboty 26.5. na neděli 27.5. v tělocvičně ZŠ v Zastávce u Brna nebo ve třídách ZŠ ve Zbraslavi. Školy budou otevřeny v sobotu od 18 hodin. V neděli je třeba ubytování opustit do 8:30 hodin. V ZŠ Zbraslav nejsou sprchy a v ZŠ Zastávka jen minimální počet, využijte sprchy v centru štafet.
Zdravotní zajištění:Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. V centech závodů bude zdravotník. Bezplatná první lékařská pomoc je poskytována pouze bezprostředně po doběhu, následující ošetření si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Informace:Na stránkách závodu - http://cp.vsk-mzlu.org/
Emil Bauer(sprint sobota), mobil: 604213260, e-mail: ebauer@chello.cz
Libor Adámek (štafety sobota), mobil: 607954897, e-mail: libor.adamek@aditis.cz
Vladimír Dokoupil (štafety neděle), mobil: 776273270, e-mail: dokoupil.v@seznam.cz
Upozornění:úhrada za ztracený vypůjčený SI čip 700 Kč, za nevrácené startovní číslo 50 Kč. Štafety startující v sobotu i v neděli mají oba dny shodná startovní čísla, takže je vrací až v neděli.
Protesty:Písemně dle platných "Pravidel OB" hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
Předpokládané složení jury:Stackeová Anna (LCE), Aleš David (KSU), Štěpánek Martin (TBM)

USTANOVENÍ PRO ZÁVOD VE SPRINTU – SOBOTA 26. KVĚTNA 2007

Centrum závodu:Brno - Bystrc, školní hřiště základní školy na Heyrovského ulici. Není možnost postavení oddílových stanů.
Příjezd a parkování:A) Příjezd osobními auty a autobusy z dálnice D1
     exit 182 Kývalka směr Popůvky zde odbočit vlevo směr      Brno-Bystrc
     exit 190 Brno-západ směr Svitavy za Pisáreckým tunelem v Žabovřeskách odbočit směr Brno-Bystrc (ZOO, Brněnská přehrada)
B) Příjezd od Kuřimi směr Brno-Bystrc

Parkování osobních aut na škvárovém fotbalovém hřišti DOSTA Bystrc (viz příjezdová mapka), parkovné 20Kč/auto
Parkování autobusů na točně městských autobusů u přístaviště Brněnské přehrady. Parkování zdarma. (viz příjezdová mapka)
Městská doprava: Tramvaj č. 1,3,11 vystoupit zastávka Bystrc–ZOO.
Prezentace:v centru závodů 9:00 hod – 10:00 hod vč.vydávání objednaných čipů
Pozor nečlenové ČSOB zaplatí předem zálohu 700,-Kč
Při prezentaci ještě možné přihlášky do kategorie P
Start 00:11:00, intervalový
Vzdálenosti:
parkoviště bus – centrum350 m, bude značeno oranžovými fáborky
parkoviště auto – centrum400 m -„-
zastávka MHD – centrum400 m -„-
centrum - start – cíl0 m
Mapa:Bystrc 1:5000, E= 2 m, stav k 9. 5. 2007, formát A4
mapový klíč pro sprint ISSOM 2007, česká verze
kartograf – Zdeněk Lenhart
Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny.
Zvláštní mapové značky:x – dětská prolézačka
Popisy kontrol:Budou k dispozici v centru na informačním zařízení
Terén:běžná městská zástavba (rodinné a panelové domy, obchodní centra), parky, městská zeleň, v části prostoru („stará“Bystrc) síť uliček propojená průchody, poměrně velké převýšení). Doporučené běžecké obutí maratonky.
Zakázané prostory:prostor závodu v Brně – Bystrci ohraničeného ulicemi Odbojářská, Obvodová, Stará dálnice
Místo pro rozcvičování:za tunelem pod tramvajovým náspem (viz mapka)
Startovní čísla:pouze pro závodníky HI-TEC sprint cupu (H21E, D21E) k dispozici na startu, samoobslužný odběr
Startovní listina:Bude vyvěšena v centru na informačním zařízení
Použití elektronického systému ražení na startu:v prvním koridoru kontrola čísla čipu, ve druhém koridoru nulování (clear), ve třetím koridoru (1 min před startem) kontrola nulování (check)
Použití systému v cíli:po oražení cílové kontroly závodníci odevzdají mapy do připravených oddílových sáčků, občerství se, vyčtou čipy, obdrží mezičasy.
V případě náhradního ražení (nefunkční krabička SI) odevzdají mapu cílovému rozhodčímu. K pozdějším námitkám nebude přihlíženo.
Časový limit:60 min pro všechny kategorie
Uzavření cíle:ve 14,00 hod
Výdej map:od 13,30 hod
Vyhlašování výsledků:HI-TEC sprint cup a žebříček A (první tři v každé kategorii) od 13 hod Jihomoravská liga - žákovské kategorie (první tři z každé kategorie) od 13,30 hod
Ceny, diplomy:první tři závodníci obdrží diplom a drobnou cenu
Občerstvení v centru:občerstvovací stan + stánek s běžným sortimentem (párky, klobásy, kuřecí a vepřové steaky, káva,čaj, pivo, cukrovinky, pečivo).
Stan firmy Coca-Cola s nealko nápoji
Šatny:v případě špatného počasí využijte prosím k převlékání auta a autobusy (parkoviště je blízko u centra), omezeně v základní škole (chodby).
WC a umývání:v základní škole WC vč. umyvadel s tekoucí teplou a studenou vodou
Upozornění:závod probíhá v městské zástavbě s běžným pohybem osob a s mírným provozem aut a cyklistů na místních komunikacích. Dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání těchto komunikací. Kritická místa budou hlídána pořadateli. Dále dbejte zvýšené opatrnosti při probíhání průchodů ve „staré Bystrci“, některé jsou poměrně úzké a závodníci jimi probíhají z různých směrů.
V prostoru závodu se nachází staveniště (rozkopaná ulice), v mapě vyznačeno jako nebezpečný prostor, ulice se dá bez problémů proběhnout po chodníku.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí!
Parametry tratí:viz samostatná tabulka

USTANOVENÍ PRO ZÁVOD ŠTAFET – SOBOTA 26. KVĚTNA 2007

Centrum:Jižně od obce Zbraslav, okres Brno - venkov, areál Moravskoslezského kynologického svazu – viz plánek příjezdových tras.
Mapa:Kuchyňka, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2007, kartografové Libor Adámek, Evžen Cigoš, Petr Přikryl, Pavel Ptáček, mapový klíč ISOM 2000, rozměr A3, mapa je vodovzdorně upravena.
Zvláštní mapové symboly:
Zvláštní mapové symboly
Popis kontrol:pouze na mapě
Terén:Převážně rychlý průběžný smíšený les s hustou sítí komunikací, místy hustníky a paseky různé viditelnosti a průběžnosti.
Parkování:Bude organizováno pořadatelem – viz plánek centra. Poplatek za parkování osobního auta činí 20 Kč/den, autobusy parkují zdarma. Dodržujte prosím pokyny pořadatelů.
Převlékání:na vymezených prostorách v centru, v případě nepříznivého počasí pod přístřeškem před restaurací a v oddílových stanech, pro které je vyhrazen prostor v centru.
WC a mytí:sociální zařízení a sprchy v centru.
Občerstvení:v cíli studený nápoj, dále restaurace v centru
Vzdálenosti:Centrum závodu = start štafet = předávka = cíl
Parkoviště – centrum 200 m, v případě nepříznivého počasí 400m - 1km
Zakázaný prostor:veškerý les v okolí příjezdu od hlavní silnice k centru a kolem centra, mimo prostor určený k rozbíhání - viz plánek centra
Prezentace:Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem v přihlašovacím systému OB Haná (případně poslat na e-mail: pe.pr@t-email.cz) do pátku 25.5.2007 22:00 hod.
26.5.2007 9:00 - 12:30hod., v centru sprintu Brno – Bystrc, hřiště u základní školy na ul. Heyrovského
26.5.2007 14:00 - 15:30hod., v centru štafet Zbraslav, areál MSKS, pouze případné změny v soupiskách!!!
Bez odevzdaných soupisek nedostanete startovní čísla.
Pořadatel může u prezentace vyžadovat kopii příkazu k úhradě vkladu.
Start:Hromadný start prvních úseků ve vlnách dle kategorií:
16:00H21
16:05H18, D14
16:10D21, D140, H165
16:15D18, H105
16:20D105, H14, H140, MIX
Parametry tratí:
kat:start:start. čísla:délka:převýšení:poč. kontrol:
D1416:05301–3153.010 - 3.13725 - 4012
D1816:15176–2105.085 - 5.36060 - 8517
D2116:1081–1255.658 - 5.876125 - 15516
D10516:20211–2204.368 - 4.55370 - 9014
D140*16:10221–2253.296 - 4.42825 - 7013 – 15
H1416:20316–3303.584 - 3.81775 - 10013
H1816:05131–1706.731 - 6.886145 - 17518
H2116:001 – 70 7.652 - 7.921140 - 17021
H10516:15226–2356.092 - 6.293120 - 14518
H140*16:20236–2453.906 - 5.23160 - 9512 – 17
H165*16:10246–2503.296 - 4.42825 - 7013 – 15
MIX*16:20331–3503.869 - 5.76445 - 13513 – 16
* druhý úsek je kratší
Upozornění:Startovní čísla, která obdržíte při prezentaci sobotních štafet, si ponecháte i na nedělní závod (pouze štafety, které nepoběží nedělní závod je odevzdají v cíli)
Zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky, optimální postupy tudy nevedou
Průběh závodu:závodníci prvních úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Při vstupu si vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu absolvují povinný úsek na začátek orientace. Na tratích všech kategorií je povinný divácký úsek (průběh centrem závodu), po něm následuje opět několik kontrol v lese. Průběh závodníků tímto úsekem nebude evidován, svého předběžce si každý závodník hlídá sám. Předpokládaná doba od průběhu diváckým úsekem po předávku je dle kategorie cca 3 – 10 minut.
Závodník dobíhající od sběrné kontroly do prostoru předávky nejdříve odhodí na určeném místě svoji mapu, orazí cílovou jednotku, poté předá dotykem ruky štafetu dalšímu běžci, přejde k vyčtení čipu a občerství se.
Závodníci druhých (a pak třetích) úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po předávce si sami berou ve výdejně map svoji mapu, označenou na rubu číslem štafety a číslem úseku. Poté pokračují povinným úsekem k začátku orientace.
Závodníci třetích úseků dobíhají odděleným koridorem do cíle. Pořadí v cíli je dáno pořadím na cílové čáře, cílová kontrola je až za ní. Po proběhnutí cílovou čarou jsou závodníci povinni zachovat toto pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky. Ukázka předávky proběhne jen v sobotu v 15:45 hod.
Upozornění:přes závodní prostor centra vedou dva vyznačené přechody křížící průběh závodníků centrem, nepřecházejte prosím mimo ně.
Časový limit:240 min. pro H21, 210 min. pro ostatní kategorie štafet
Hromadný start:cca 18:15 hod. – bude upřesněno rozhlasem
Uzavření cíle:20:00 hod.
Vyhlášení:společně s nedělním závodem štafet, první tři štafety ve všech kategoriích obdrží diplomy a věcné ceny
Výdej map:v neděli, společně s nedělním závodem štafet

USTANOVENÍ PRO ZÁVOD ŠTAFET – NEDĚLE 27. KVĚTNA 2007

Centrum:shodné se sobotními štafetami
Mapa:Zbraslav, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2007, kartografové Evžen Cigoš, Pavel Ptáček, mapový klíč ISOM 2000, rozměr A3, tisk Reklamy Jilemnice na laserové tiskárně (CMYK), mapa je vodovzdorně upravena.
Zvláštní mapové symboly:
Zvláštní mapové symboly
Popis kontrol:pouze na mapě u pravého okraje
Terén:Pestrá směs hustníků a pasek různé viditelnosti a průběžnosti, řada porostových detailů kombinovaná s pasážemi velmi rychlého průběžného smíšeného lesa, místy s podložkou vysočinského typu téměř bez sezónního podrostu. Převýšení téměř zanedbatelné. Hustá síť cest.
Prezentace:Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem v přihlašovacím systému OB Haná do pátku 25.5. 2007 22:00.
Sobota 26.5. od 15:00 do 18:00 v centru štafet ve Zbraslavi.
Pořadatel může u prezentace vyžadovat kopii příkazu k úhradě vkladu. Dále budeme chtít vyplněné soupisky (pokud nebyly vyplněny předem v přihlašovacím systému) a uhradit nezaplacené vklady.
Vedoucí oddílů obdrží obálku s pokyny, doklad o zaplacení vkladu, ubytovací poukaz.
Dodatečné přihlášky po termínu do 23.5. do 20:00 za vklad + 50%, poté a při prezentaci za vklad + 100% pouze dle možnosti pořadatele.
V neděli 27.5. od 7:30 do 8:00 v centru štafet je možné provést pouze případné změny v soupiskách!!!
Start:00 = 9:30 hromadný start prvních úseků ve vlnách dle kategorií:
9:30H21
9:35H18, D21
9:40H105, H165
9:45D18, H14, H140
9:50D14, D105
9:55D140, MIX
Parametry tratí:
kat:start:start. čísla:délka:převýšení:poč. kontrol:
D149:50301–3153.100 - 3.300309
D189:45176–2104.400 - 4.6003515
D219:3581–1255.600 - 5.9004015
D1059:50211–2204.100 - 4.6003512
D1409:55221–2253.800 - 3.9003012
H149:45316–3303.800 - 3.9003012
H189:35131–1706.700 - 7.1007017
H219:301 – 707.900 - 8.3007018
H1059:40226–2356.600 - 6.9005018
H1409:45236–2454.700 - 5.0005013
H1659:40246–2504.100 - 4.6003512
MIX9:55331–3504.700 - 5.0005013
Hromadný start:12:00 hodin
Průběh závodu:je shodný se sobotními štafetami, se dvěma rozdíly:
a) Předpokládaná doba od průběhu diváckým úsekem po předávku je dle kategorie cca 5 – 8 min. (800 – 1 100m)
b) Doběh závodníků od posledních kontrol do cíle je do trychtýře vyznačeného v terénu plastovými pásy bílé barvy
Časový limit:240 minut pro všechny kategorie štafet
Uzavření cíle:13:55
Vyhlášení:v centru závodu, předpoklad od 12:30. První tři štafety v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny.
Výdej map:pro sobotní i nedělní štafety vedoucím oddílů po ukončení vyhlášení výsledků.
 

Český svaz orientačního běhu

Časopis OB


Logo ArchDesign

Logo Robatherm

Logo Nets

Logo Gigasport
Logo Hitec
Logo Kooperativa
Logo T-Mapy
Logo Toi Toi
Logo Žaket
Logo Norwell
Logo Newline