rozpis

HI TEC sprint cup, 3. závod žebříčku A, závod systému Ranking s koeficientem 1,08
5. závod Jihomoravské ligy

a

Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)
Veřejný závod žákovských a veteránských štafet

Brno – Bystrc, 26. května 2007
Zbraslav, okres Brno - venkov, 26. května a 27. května 2007

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY ZÁVODY

Datum:26. a 27. května 2007 (sobota a neděle)
Poř. orgán:Český svaz orientačního běhu
Poř. subjekty:Vysokoškolský sportovní klub MZLU v Brně, o.s, oddíl orientačního běhu (HI – TEC sprint cup, žebříček A - sprint, 5. závod Jihomoravské ligy – sobota 26.5., Český pohár štafet, Česká liga klubů, veřejný závod štafet – neděle 27.5.)
KOB Moira Brno a BETA URSUS Orienteering (Český pohár štafet, Česká liga klubů, veřejný závod štafet –sobota 26.5.)
Systém ražení:Elektronický systém SportIdent – jeden čip nesmí být v jednom závodě použít dvakrát
Funkcionáři:
Sprint sobota 26.5.2007
ředitel:Emil Bauer
hlavní rozhodčí:Marek Petřivalský, R1
stavitel tratí:Zdeněk Mazal R2
Štafety sobota 26.5.2007
ředitel:Libor Adámek R2
hlavní rozhodčí:Marek Petřivalský, R1
stavitel tratí:Pavel Ptáček R2
Štafety neděle 27.5.2007
ředitel:Vladimír Dokoupil
hlavní rozhodčí:Marek Petřivalský, R1
stavitel tratí:Jaroslav Dokoupil R1
Přihlášky:Do 14.května 2007 (datum obdržení přihlášky). Přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp. (včetně požadavku na ubytování), výjimečně na e-mail cp@vsk-mzlu.org (přihláška přijata, až obdržíte kladnou odpověď).
Ubytování:Pořadatelé přijímají pouze požadavky a platby na nouzové ubytování (vlastní spací pytel a karimatka) ze soboty 26.5.na neděli 27.5. v tělocvičně ZŠ v Zastávce u Brna – 7 km od Zbraslavi směrem Brno) 50 Kč/osoba/noc. Další možnosti ubytování si zajišťujete sami:
a) v areálu firmy SAGEMARKET - sousedí s areálem ČMKS ve Zbraslavi, cca 50 lůžek, cena 150 Kč/os/noc (do 15 let 100 Kč), lze si zajistit i stravování. Kontakt a rezervace: http://www.sagemarket.cz
b) v centru závodů štafet (Zbraslav u Brna, areál ČMKS) ve vícelůžkových pokojích - cca120 lůžek, cena 200 Kč/os/noc, lze si zajistit i stravování. Kontakt a rezervace: http://www.msks.cz (v menu kliknout na Akce v areálu Zbraslav).
c) další možnosti ubytování v okolí centra závodů štafet např. na http://www.hotel-ubytovani.com/hotely-penziony-rosice.htm
Stravování:V centrech závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem
Informace:Na stránkách závodu - http://cp.vsk-mzlu.org/

Emil Bauer( sprint sobota), mobil: 604213260, e-mail: ebauer@chello.cz
Libor Adámek (štafety sobota), mobil: 607954897, e-mail: libor.adamek@aditis.cz
Vladimír Dokoupil (štafety neděle), mobil: 776273270, e-mail: dokoupil.v@seznam.cz
Výsledky v tištěné formě lze objednat s přihláškou.
Protesty:Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.
Vyhlášení výsledků:Sprint a sobotní štafety po ukončení sobotních štafet ve Zbraslavi, nedělní štafety po jejich ukončení ve Zbraslavi, sobotní 5. závod JM ligy po jeho ukončení v Bystrci (jen žákovské kategorie)
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centrech je možné pouze s předběžným souhlasem ředitelů závodů (Adámek, Bauer, Dokoupil)
Předpis:Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB 2007 a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2007

USTANOVENÍ PRO ZÁVOD VE SPRINTU – SOBOTA 26. KVĚTNA 2007

Centrum:Brno – Bystrc, hřiště u základní školy na ul. Heyrovského
Lze stavět oddílové stany
Vzdálenosti:Centrum závodu = start = cíl
Parkoviště ( auta,autobusy) – centrum: do 500 m
Prezentace: Do 10:00 hod v závodní kanceláři ZŠ Heyrovského
Start 00:11:00 hod
Kategorie:D21E, D21A, D21C, H21E, H21A, H21C
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
D12C, D14C, D16C, D18C, D35C, D45C, D55C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H35C, H45C, H55C, P.
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 do podkategorií se řídí platným soutěžním řádem.
Vklad:Kategorie výkonnostní skupiny E, A, H21C, D21C 110 Kč, kategorie D12C, D14C, H12C, H14C 30 Kč, ostatní podkategorie C a P 50 Kč.
Zapůjčení SI čipu 10 Kč.
Přihláška po termínu jen podle možností pořadatele pouze do podkategorie C (dvojnásobný vklad) a P.
Úhrada:Pouze převodem z účtu. Vklady (startovné, půjčení SI čipu) zasílejte na účet číslo 372818903, kód banky 0300 (ČSOB). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2007.
Mapa:Bystrc, 1:5 000, E=2 m, stav jaro 2007, hlavní kartograf Zdeněk Lenhart, mapový klíč ISSOM 2007-česká verze, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Terén:V části prostoru síť uliček propojená průchody, parky, školy, dále běžná a panelová zástavba, poměrně velké převýšení

USTANOVENÍ PRO ZÁVOD ŠTAFET – SOBOTA 26. KVĚTNA 2007

Centrum:Zbraslav (cca 20 km na západ od Brna), okres Brno - venkov, areál MSKS (cca 1km JZ od centra obce).
Doporučujeme oddílové stany.
Vzdálenosti:Centrum závodu = start štafet = cíl
Parkoviště - centrum do 500 m
Prezentace:Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem v přihlašovacím systému OB Haná do pátku 25.5. 2007 22:00
26.5.2007 9:00 - 12:30
v centru sprintu Brno – Bystrc, hřiště u základní školy na ul. Heyrovského
26.5.2007 14:00 - 15:30
v centru štafet Zbraslav, areál MSKS
Start:00 = 16:00 hromadný start prvních úseků ve vlnách dle kategorií
Kategorie:Český pohár štafet H18, H21, D18, D21
Veřejný závod H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140, MIX

Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let. Složení kategorie MIX je libovolné (délky úseků budou odpovídat délkám kategorie H140).
Vklady:Startovné 390 Kč za štafetu – H18, H21, D18, D21
Startovné 330 Kč za štafetu – H105, H140, H165, D105, D140, MIX
Startovné 180 Kč za štafetu – H14, D14
Zapůjčení SI čipu 40 Kč (požadavek uveďte v přihlášce), za ztrátu čipu budeme požadovat úhradu 700 Kč.
Tištěné výsledky 40 Kč.
Pořadatel může u prezentace vyžadovat kopii příkazu k úhradě vkladu.
Dodatečné přihlášky po termínu do 23.5. do 20:00 za vklad + 50%, poté a při prezentaci za vklad + 100% pouze dle možnosti pořadatele.
Úhrada:Pouze převodem z účtu. Vklady (startovné, ubytování, půjčení SI čipu) zasílejte na účet číslo 372818903, kód banky 0300 (ČSOB). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2007.
Mapa:Kuchyňka, 1:10 000, E=5 m, stav 5. 2007, kartografové Libor Adámek, Evžen Cigoš, Petr Přikryl, Pavel Ptáček , rozměr A3, mapa bude vodovzdorně upravena
Terén:Hustá siť komunikací, pestrá směs hustníků a pasek různé viditelnosti i průběžnosti, řada porostových detailů kombinovaná s pasážemi velmi rychlého průběžného smíšeného lesa, místy s podložkou vysočinského typu. Ve svahových partiích erozní rýhy.
Parkování:Bude organizováno pořadatelem. Poplatek za parkování osobního auta činí 20 Kč/den, autobusy parkují zdarma.

USTANOVENÍ PRO ZÁVOD ŠTAFET – NEDĚLE 27. KVĚTNA 2007

Centrum:Obec Zbraslav, okres Brno - venkov, areál MSKS. Doporučujeme oddílové stany.
Vzdálenosti:Centrum závodu = start štafet = cíl
Parkoviště – centrum do 500 m
Prezentace:Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem v přihlašovacím systému OB Haná do pátku 25.5. 2007 22:00
Sobota 26.5. od 15:00 do18:00 v centru štafet ve Zbraslavi
V neděli 27.5. od 7:30 do 8:00 v centru štafet je možné provést pouze případné změny v soupiskách.
Start:00 = 9:30 hromadný start prvních úseků ve vlnách dle kategorií
Kategorie:Český pohár štafet H18, H21, D18, D21
Veřejný závod H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140, MIX

Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let. Složení kategorie MIX je libovolné (délky úseků budou odpovídat délkám kategorie H140).
Vklady:Startovné 390 Kč za štafetu – H18, H21, D18, D21
Startovné 330 Kč za štafetu – H105, H140, H165, D105, D140, MIX
Startovné 180 Kč za štafetu – H14, D14
Zapůjčení SI čipu 40 Kč (požadavek uveďte v přihlášce), za ztrátu čipu budeme požadovat úhradu 700 Kč.
Tištěné výsledky 40 Kč.
Pořadatel může u prezentace vyžadovat kopii příkazu k úhradě vkladu.
Dodatečné přihlášky po termínu do 23.5. do 20:00 za vklad + 50%, poté a při prezentaci za vklad + 100% pouze dle možnosti pořadatele.
Úhrada:Pouze převodem z účtu. Vklady (startovné, ubytování, půjčení SI čipu) zasílejte na účet číslo 372818903, kód banky 0300 (ČSOB). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2007.
Mapa:Zbraslav, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2007, kartografové Evžen Cigoš, Pavel Ptáček, mapový klíč ISOM 2000, rozměr A3, mapa bude vodovzdorně upravena
Terén:Pestrá směs hustníků a pasek různé viditelnosti a průběžnosti, řada porostových detailů kombinovaná s pasážemi velmi rychlého průběžného smíšeného lesa, místy s podložkou vysočinského typu. Převýšení téměř zanedbatelné. Poměrně hustá síť cest.
Parkování:Bude organizováno pořadatelem. Poplatek za parkování osobního auta činí 20 Kč/den, autobusy parkují zdarma.

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 2.4.2007.

 

Český svaz orientačního běhu

Časopis OB


Logo ArchDesign

Logo Robatherm

Logo Nets

Logo Gigasport
Logo Hitec
Logo Kooperativa
Logo T-Mapy
Logo Toi Toi
Logo Žaket
Logo Norwell
Logo Newline